Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

V Suchém borku

  • Okres: Pelhřimov
  • Region: Pelhřimovsko
  • Katastrální území: Polesí u Počátek
  • Rozloha: 0,23 ha
  • Mapovací kvadrát: 6657
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.