Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

V Plívni

  • Okres: Pelhřimov
  • Region: Pelhřimovsko
  • Katastrální území: Horní Ves
  • Kategorie ochrany: vodní tok a niva jsou ze zákona významnými krajinnými prvky

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.