Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Úhrovská alej

  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Region: Chotěbořsko
  • Katastrální území: Úhrov
  • Rozloha: 0,25 ha
  • Mapovací kvadrát: 6159
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Kutnohorská pahorkatina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.