Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Údolí Prokopky

  • Okres: Jihlava
  • Region: Telčsko
  • Katastrální území: Knínice, Krasonice
  • Rozloha: 12,85 ha
  • Mapovací kvadrát: 6859
  • Kategorie ochrany: navrhovaná přírodní památka / vodní tok je ze zákona významným krajinným prvkem

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Mravenci: komplexy lesních mravenců rodu Formica (Bezděčková et Bezděčka 2017)

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.