Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

U Tří jezírek

  • Okres: Pelhřimov
  • Region: Humpolecko
  • Katastrální území: Plačkov, Rozkoš u Humpolce
  • Rozloha: 19,47 ha
  • Mapovací kvadrát: 6458
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.