Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

U Studnické strážnice

  • Okres: Třebíč
  • Region: Třebíčsko
  • Katastrální území: Rohy
  • Rozloha: 43,61 ha
  • Mapovací kvadrát: 6662, 6762
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.