Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

U Peclparovy boudy

  • Okres: Třebíč
  • Kategorie ochrany: les je ze zákona významným krajinným prvkem

Geomorfologie

Fytogeografie

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.