Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

U Bažanta

  • Okres: Pelhřimov
  • Region: Kamenicko
  • Katastrální území: Bohdalín
  • Rozloha: 0,97 ha
  • Mapovací kvadrát: 6756
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.