Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Tisůvka

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Žďársko
  • Katastrální území: Cikháj
  • Rozloha: 0,17 ha
  • Mapovací kvadrát: 6361
  • Kategorie ochrany: přírodní památka (součást nadregionálního biocentra Žákova hora)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Žďárské vrchy

Významnost lokality

  • Mechorosty: Z 33 podrobně zkoumaných lokalit na Vysočině jedna ze 2 lokalit Diplophyllum albicans (Kubešová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Játrovky (Marchantiophyta)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.