Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Štěrkoviště

  • Okres: Jihlava
  • Region: Jihlavsko
  • Katastrální území: Bílý Kámen
  • Kategorie ochrany: rybník je ze zákona významným krajinným prvkem

Geomorfologie

Fytogeografie

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.