Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Špitálský les (RBC)

  • Okres: Jihlava
  • Region: Jihlavsko
  • Katastrální území: Henčov
  • Rozloha: 52,37 ha
  • Mapovací kvadrát: 6559
  • Kategorie ochrany: regionální biocentrum

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Fotodokumentace

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.