Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Šingrot (Nový rybník)

  • Okres: Třebíč
  • Region: Moravskobudějovicko
  • Katastrální území: Moravské Budějovice
  • Kategorie ochrany: rybník je ze zákona významným krajinným prvkem

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.