Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sykovec

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Novoměstsko
  • Katastrální území: Tři Studně
  • Kategorie ochrany: rybník je ze zákona významným krajinným prvkem

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Žďárské vrchy

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.