Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Strážiště

  • Okres: Pelhřimov
  • Region: Pacovsko
  • Katastrální území: Bratřice, Salačova Lhota, Týmova Ves
  • Rozloha: 66,57 ha
  • Mapovací kvadrát: 6455, 6456
  • Kategorie ochrany: regionální biocentrum

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Plži: 5 druhů (Myšák et Hlaváč 2017)

Druhy

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.