Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Staroborský rybník

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Žďársko
  • Katastrální území: Pavlov
  • Kategorie ochrany: součást přírodí památky Znětínské rybníky a evropsky významné lokality Znětínské rybníky

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.