Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Smrčenský potok

  • Okres: Jihlava
  • Region: Jihlavsko
  • Katastrální území: Bedřichov u Jihlavy, Staré Hory
  • Rozloha: 15,16 ha
  • Mapovací kvadrát: 6559
  • Kategorie ochrany: přechodně chráněná plocha / vodní tok a niva jsou ze zákona významnými krajinnými prvky / navrhovaná přírodní památka

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.