Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rychtářský rybník

  • Okres: Jihlava
  • Region: Polensko
  • Katastrální území: Arnolec
  • Rozloha: 5,98 ha
  • Mapovací kvadrát: 6560
  • Kategorie ochrany: přírodní památka / evropsky významná lokalita

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Fotodokumentace

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.