Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rybníček pod Holým vrchem

  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Region: Havlíčkobrodsko
  • Katastrální území: Lipnice nad Sázavou
  • Rozloha: 0,23 ha
  • Mapovací kvadrát: 6358
  • Kategorie ochrany: evidovaná lokalita ochrany přírody (II) / rybník je ze zákona významným krajinným prvkem

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.