Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rouzeň

  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Region: Chotěbořsko
  • Katastrální území: Nová Ves u Chotěboře
  • Rozloha: 0,99 ha
  • Mapovací kvadrát: 6259
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Hornosázavská pahorkatina , Kutnohorská pahorkatina

Druhy

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.