Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rendlíček a Zumborek

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Žďársko
  • Katastrální území: Újezd u Žďáru nad Sázavou, Březí nad Oslavou
  • Rozloha: 22,15 ha
  • Mapovací kvadrát: 6461, 6561
  • Kategorie ochrany: evidovaná lokalita ochrany přírody (I) / rybníky, vodní tok a niva jsou ze zákona významnými krajinnými prvky / navrhovaná přírodní památka

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.