Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Polepšil

  • Okres: Třebíč
  • Region: Moravskobudějovicko
  • Katastrální území: Zvěrkovice u Moravských Budějovic
  • Kategorie ochrany: rybník je ze zákona významným krajinným prvkem

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Moravské podhůří Vysočiny

Druhy

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.