Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pod Vrchovnicí

  • Okres: Pelhřimov
  • Region: Počátecko
  • Katastrální území: Horní Vilímeč
  • Rozloha: 6,21 ha
  • Mapovací kvadrát: 6757
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Jihlavské vrchy

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.