Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pod Studnami

  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Region: Světelsko
  • Katastrální území: Ovesná Lhota
  • Rozloha: 6,89 ha
  • Mapovací kvadrát: 6258
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Hornosázavská pahorkatina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.