Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pihoviny

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Žďársko
  • Katastrální území: Cikháj

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Žďárské vrchy

Významnost lokality

  • Mravenci: Výskyt významného zvláště chráněného mravence rašelinného (Formica picea) (Bezděčková et Bezděčka 2017)
  • Mechorosty: 7 druhů červeného seznamu Vysočiny (1 rVU, 3 rLR-nt, 3 rLC-att); malá populace evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus, výskyt dalších vzácnějších mechorostů, např. Campylium stellatum, Tomentypnum nitens (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Podkmen: Šestinozí = šestinožci (Hexapoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
Čeleď: Mravencovití (Formicidae)
Podčeleď: Formicinae (Formicinae)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.