Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pastviny u Horní Smrčné

  • Okres: Třebíč
  • Region: Třebíčsko
  • Katastrální území: Horní Smrčné
  • Rozloha: 24,98 ha
  • Mapovací kvadrát: 6660
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek (část je součástí regionálního biocentra Hovařesek)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Moravské podhůří Vysočiny

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.