Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pastvina u Biskupic (Nad Biskupickým hřbitovem)

  • Okres: Třebíč
  • Region: Hrotovicko
  • Katastrální území: Biskupice u Hrotovic
  • Rozloha: 1,96 ha
  • Mapovací kvadrát: 6962
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek / evidovaná lokalita ochrany přírody

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Moravské podhůří Vysočiny

Druhy

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.