Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pastvina nad Vápenicí

  • Okres: Třebíč
  • Region: Třebíčsko
  • Katastrální území: Brtnický Číchov
  • Rozloha: 3,63 ha
  • Mapovací kvadrát: 6760
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.