Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Parčík u hlavního nádraží ČSD

  • Okres: Jihlava
  • Region: Jihlavsko
  • Katastrální území: Jihlava
  • Rozloha: 0,15 ha
  • Mapovací kvadrát: 6559
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.