Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Panský rybník (Rybník ve Střížově)

  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Region: Chotěbořsko
  • Katastrální území: Střížov u Chotěboře
  • Rozloha: 4,22 ha
  • Mapovací kvadrát: 6360
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Hornosázavská pahorkatina

Druhy

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.