Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Od Hráze

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Velkomeziříčsko
  • Katastrální území: Oslavička
  • Rozloha: 7,86 ha
  • Mapovací kvadrát: 6661
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.