Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Niva Jihlavy u Mohelna

  • Okres: Třebíč
  • Region: Náměšťsko
  • Katastrální území: Mohelno
  • Kategorie ochrany: součást evropsky významné lokality Údolí Jihlavy a součást nadregionálního biocentra Mohelno

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Znojemsko-brněnská pahorkatina

Významnost lokality

  • Pavouci: regionální význam (Jelínek 2017)

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.