Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Na Struhách

  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Region: Ledečsko
  • Katastrální území: Chotěměřice
  • Rozloha: 0,04 ha
  • Mapovací kvadrát: 6357
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Střední Povltaví

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.