Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Na Přehradě (U Mostiště)

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Velkomeziříčsko
  • Katastrální území: Olší nad Oslavou, Vídeň
  • Rozloha: 3,14 ha
  • Mapovací kvadrát: 6562
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.