Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Na Předlísku

  • Okres: Třebíč
  • Region: Jemnicko
  • Katastrální území: Jemnice
  • Kategorie ochrany: součást přechodně chráněné plochy Jemnické cvičiště

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.