Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Na Doubku

  • Okres: Třebíč
  • Region: Náměšťsko
  • Katastrální území: Lhánice
  • Rozloha: 1,18 ha
  • Mapovací kvadrát: 6863
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Znojemsko-brněnská pahorkatina

Druhy

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.