Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Meze u Ostrova

  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Region: Ledečsko
  • Katastrální území: Ostrov u Ledče nad Sázavou
  • Rozloha: 40,57 ha
  • Mapovací kvadrát: 6257, 6357
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Hornosázavská pahorkatina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.