Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lom u Dešova

  • Okres: Třebíč
  • Region: Moravskobudějovicko
  • Katastrální území: Velký Dešov
  • Rozloha: 1,13 ha
  • Mapovací kvadrát: 7060
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Moravské podhůří Vysočiny

Druhy

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.