Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lom Hostinky

  • Okres: Jihlava
  • Region: Jihlavsko
  • Katastrální území: Luka nad Jihlavou
  • Rozloha: 4,73 ha
  • Mapovací kvadrát: 6660
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.