Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lípy u kaple v Sasově

  • Okres: Jihlava
  • Region: Jihlavsko
  • Katastrální území: Sasov
  • Rozloha: 0,04 ha
  • Mapovací kvadrát: 6659
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.