Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lesopark pod Orlíkem

  • Okres: Pelhřimov
  • Region: Humpolecko
  • Katastrální území: Humpolec
  • Rozloha: 29,07 ha
  • Mapovací kvadrát: 6458
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.