Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Kázky pod Sovovkou

  • Okres: Jihlava
  • Region: Třešťsko
  • Katastrální území: Třešť
  • Rozloha: 1,25 ha
  • Mapovací kvadrát: 6758
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.