Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Kalvárie (RBC)

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Novoměstsko
  • Katastrální území: Horní Bobrová, Podolí nad Bobrůvkou, Radešín nad Bobrůvkou, Radešínská Svratka
  • Rozloha: 28,67 ha
  • Mapovací kvadrát: 6562
  • Kategorie ochrany: regionální biocentrum

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.