Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Javořické Peklo

  • Okres: Jihlava
  • Region: Telčsko
  • Katastrální území: Mrákotín u Telče
  • Kategorie ochrany: les je ze zákona významným krajinným prvkem

Geomorfologie

Fytogeografie

Druhy

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.