Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Chrudimka

  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Region: Chotěbořsko
  • Katastrální území: Jeřišno, Klokočov, Rušinov, Vratkov
  • Rozloha: 230,01 ha
  • Mapovací kvadrát: 6160
  • Kategorie ochrany: evropsky významná lokalita

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Železné hory
  • Fytogeografický podokres: Sečská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.