Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Chotáry

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Žďársko
  • Katastrální území: Chlumětín
  • Rozloha: 7,17 ha
  • Mapovací kvadrát: 6261
  • Kategorie ochrany: evropsky významná lokalita (součást regionálního biocentra Kameničky)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Žďárské vrchy

Druhy

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.