Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hulišťata

  • Okres: Jihlava
  • Region: Telčsko
  • Katastrální území: Kostelní Myslová
  • Rozloha: 0,26 ha
  • Mapovací kvadrát: 6858
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Fotodokumentace

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.