Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Holotín

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Bystřicko
  • Katastrální území: Dalečín, Písečné
  • Rozloha: 29,56 ha
  • Mapovací kvadrát: 6463
  • Kategorie ochrany: regionální biocentrum

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.