Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Havran

  • Okres: Třebíč
  • Region: Hrotovicko
  • Katastrální území: Dukovany
  • Rozloha: 8,66 ha
  • Mapovací kvadrát: 6963
  • Kategorie ochrany: přírodní rezervace (součást evropsky významné lokality Údolí Jihlavy, část je součástí nadregionálního biocentra Mohelno)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Znojemsko-brněnská pahorkatina

Druhy

Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Čeleď: Babočkovití (Nymphalidae)
Čeleď: Erebidae (Erebidae)
Říše: Živočichové (Animalia)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Šplhavci (Piciformes)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.