Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Farářství

  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Region: Ledečsko
  • Katastrální území: Kamenná Lhota
  • Rozloha: 2,65 ha
  • Mapovací kvadrát: 6357
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.