Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Duby u Rokytky

  • Okres: Třebíč
  • Region: Moravskobudějovicko
  • Katastrální území: Moravské Budějovice
  • Rozloha: 1,26 ha
  • Mapovací kvadrát: 6960
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Moravské podhůří Vysočiny

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.